Despre mine / About me

Sunt Conferențiar Universitar în cadrul Departamentului de Matematică și Informatică, Universitatea Transilvania din Braşov, România. / I am an Associate Professor in the Department of Mathematics and Computer Science, Transilvania University of Brasov, Romania.

Titluri ştiinţifice relevante / Relevant academic degrees: PhD in Computer Science (National University of Ireland, Cork, 2010), MSc in Computer Science (Transilvania University of Brasov, 2006), BSc in Computer Science (Transilvania University of Brasov, 2005), BSc in Sociology (Transilvania University of Brasov, 2007).

Pentru a afla mai multe despre mine, sunteţi rugaţi să accesaţi opţiunile potrivite ale meniului. / In order to find out more about me, please access the appropriate menu options.