Cercetare / Research

Interesele mele de cercetare sunt determinate de următoarele arii de studiu: programare orientată pe obiecte, ingineria sistemelor software, reţele de calculatoare, algoritmi şi structuri de date, bioinformatică şi reţele / sisteme complexe, atât biologice cât şi nebiologice.

My research interests are centred towards the following topics: object oriented programming, software systems engineering, computer networks, algorithms and data structures, bioinformatics and complex networks and systems, both biological and non-biological.

Sunt membru în consiliul editorial al revistei “International Journal on Advances in Life Sciences”. De asemenea, sunt „evaluator exceptional” pentru Elsevier si „Journal of Network and Computer Applications”. / I am member of the editorial committee for the “International Journal on Advances in Life Sciences”. I am also an „Outstanding Reviewer for Elsevier” and the „Journal of Network and Computer Applications”.

Am fost până acum membru în comitetul ştiinţific care a organizat patru conferinţe IEEE – (IEEE BIOTECHNO 2008, BIOTECHNO 2011, BIOTECHNO 2012, BIOTECHNO 2013). De asemenea, am fost “Session chair” pentru una dintre aceste patru conferinţe, BIOTECHNO 2008. / I have been part of the Scientific Program Committee that has organized four IEEE Conferences – (IEEE BIOTECHNO 2008, BIOTECHNO 2011, BIOTECHNO 2012, BIOTECHNO 2013). I have also acted as Session Chair for one of these conferences, BIOTECHNO 2008.

Lista neexhaustivă a publicaţiilor / Non-exhaustive list of publications

Jurnale / Journals

 • D., Bocu, R., Bocu, The ICS Paradigm in Knowledge and Modelling, Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience ISSN 2067-3957, Volume 9, Issue 3, 2018, pp. 5-16.
 • R., Bocu, C., Costache, A Homomorphic Encryption-Based System for Securely Managing Personal Health Metrics Data, IBM Journal of Research and Development ISSN 0018-8646, Volume 62, Issue 1, 2018, pp. 1:1-1:10.
 • R., Bocu, D., Bocu,The Role of the Conceptual Invariants Regarding the Prevention of the Software Artefacts’ Obsolescence, Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience ISSN 2067-3957, Volume 7, Number 4, 2016, pp. 56-62.
 • D., Bocu, R., Bocu, THE FUNDAMENTALS REGARDING THE USAGE OF THE CONCEPT OF INTERFACE FOR THE MODELING OF THE SOFTWARE ARTEFACTS, Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience ISSN 2067-3957, Volume 7, Number 1, 2016, pp. 91-102.
 • D., Bocu, R., Bocu, Remarks on Interface Oriented Software Systems Modelling, International Journal of Computers, Communications & Control ISSN 1841-9836, ISSN-L 1841-9836, Volume 8, Issue 5, October, 2013, pp. 662-672.
 • D., Bocu, R., Bocu, Strongly Project-Oriented Learning Systems. Concepts and Fundamental Principles, Scientific Studies and Research, Series Mathematics and Informatics, volume 21, no. 1, 2011, pp. 51-60, ISSN: 2067-3566.
 • D., Bocu, R., Bocu, Abstractization – A Fundamental Instrument for Describing and Modeling Software Systems, International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, Vol. 4, No. 3, September, 2011, pp. 33-48, ISSN: 2005-4270.
 • R., Bocu, S. Tabirca, The Flag-based Algorithm – A Novel Greedy Method that Optimizes Protein Communities Detection, International Journal of Computers, Communications & Control, 6(1), 2011, pp. 33-44, ISSN: 1841 – 9836.
 • R., Bocu, S. Tabirca, Proteomic Data Analysis Optimization Using a Parallel MPI C Approach, IEEE Computer Society / First International Conference on Biosciences, pp. 21-29, 2010, ISBN: 978-0-7695-3968-3.
 • R., Bocu, S. Tabirca, Sparse networks-based speedup technique for proteins betweenness centrality computation, International journal of biological and life sciences 5:3, pp. 151-158, ISSN: 2010-3824.
 • R., Bocu, S., Tabirca, Betweenness centrality computation – a new way for analyzing the biological systems, Systemics and Informatics World Network vol. 6 (2009), pp. 78-84, 2009, ISSN: 2044-7272.
 • D., Bocu, R., Bocu, Preliminary remarks regarding the impact of the modeling languages towards the quality standards in the software industry, International Journal of U- and E- service, science and technology (IJUNESST) vol. 2, no. 2  (2009), pp. 1-11, 2009, ISSN: 2005-4270.
 • R., Bocu, S., Tabirca, The Protein Data Analysis Method – A Two-Dimensions Procedure that Enhances Interactome Networks Study, International Journal of Computers Communications & Control (în evaluare), 2011, ISSN: 1841-9836.
 • R., Bocu, D. Bocu, Optimization of the informational flow in a social network – a protein network-based approach. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Informatica, Year 2011/June/02, pp. 75-80, ISSN (print): 1224-869x, ISSN (online): 2065-9601.
 • R., Bocu, M., Prathaban, State of the art of the interplanetary communications, Institut National de Télécommunications, France, 2006 (Lucrare invitată / invited Paper).

Volume ale conferinţelor / Conference proceedings

 • C., Costache, O., Machidon, A., Mladin, F., Sandu, R., Bocu, Software-Defined Networking of Linux Containers, IEEE Computer Society RoEduNet Conference, 2014.
 • R., Bocu, S., Tabirca, Protein Communities Detection Optimization Through an Improved Parallel Newman-Girvan Algorithm, IEEE Computer Society Computational Systems Bioinformatics Conference, INSPEC Accession Number 11510542, pp. 380-385, 2010, ISSN 2068-1038, Print ISBN: 978-1-4244-7335-9.
 • R., Bocu, S., Tabirca, Community detection-based analysis of the human interactome network, Proceedings of the International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, pp. 153-158, 2009,  ISSN: 2010-3778.
 • R., Bocu, Yin Jie Chen, S., Tabirca, A framework for visualizing the cancer tumors, SpringerLink / Proceedings of the Asia-Pacific Bioinformatics International Conference, pp. 1750-1760, 2009, DOI: 10.1007/978-3-642-02466-5.
 • R., Bocu, Interactome networks analysis through betweenness centrality computation, Cambridge University Press / Proceedings of the Network Biology Conference, Cambridge, United Kingdom, pp. 10-17, 2008.
 • R., Bocu, S., Tabirca, Fister-Panetta upper bound – a computational approach, IEEE Computer Society / Proceedings of the International Conference on Biocomputation, Bioinformatics and Biomedical Technologies, pp. 17-22, 2008, ISBN: 978-0-7695-3191-5.
 • R., Bocu, Data management optimization using a two-dimensions paradigm, Proceedings of the Eurographics Ireland 2007 Conference, University College Dublin,  pp. 9-17, 2007.
 • R., Bocu, Yin Jie Chen, S., Tabirca, Synthetic imaging for 3D bacterial representation, Proceedings of the Eurographics Ireland 2007 Conference, University College Dublin,  pp. 41-45, 2007.
 • R., Bocu, IP Pooling-Based Email Systems Reputation Assurance, Proceedings of The RoEduNet 2011 International Conference, pp. 98-103, 2011, ISSN: 2247-5443 / IEEE eISSN: 2068-1038 / Print ISBN: 978-1-4577-1233-3.
 • R., Bocu, D., Bocu, Optimizing Protein Importance Assessment through a Dijkstra-based Sequential Optimization Technique, Proceedings of the International Conference on Recent Researches in Neural Networks, Fuzzy Systems, Evolutionary Computing & Automation, pp. 207-212, 2011, ISBN: 978-960-474-292-9.
 • R., Bocu, FaxFactory – An Optimization of the Dutch National Data System, Technical University of Delft, the Netherlands (Raport de cercetare şi, în acelaşi timp, teza de licenţă în Informatică / Research Report and, also, my BSc Thesis), 2005.
 • D., Bocu, R., Bocu, The dissolution of the informational barriers in the academic management, Proceedings of the 6th Biannual International Economic Symposium, May 20-21, 2006, Braşov, Romania.

Teza de doctorat / PhD Thesis

 • R., Bocu, Efficient Algorithms for Interactome Networks. Cork University Press, Cork, Irlanda, 2011.

Cărţi / Books

 • D., Bocu, R., Bocu, Provocari si metode de abordare in managementul proiectelor IT. ISBN 978-973-650-299-6, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2013.
 • D., Bocu, R., Bocu, Modelarea obiect orientată cu UML. Fundamentele modelării cu UML. Iniţiere în şabloane de proiectare utilizând sintaxa UML. ISBN 973-650-194-9, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2006.
 • D., Bocu, R., Bocu, The Role of the WEB Technologies in Connection to the Communication’s Streamlining and Diversification Between the Actors of a Learning System. Chapter published in the book “Social Media in Higher Education: Teaching in Web 2.0”, DOI: 10.4018/978-1-4666-2970-7.ch011, 2013.
 • R., Bocu, D., Bocu, Computer Science Lessons for the Secondary School Pupils. Transilvania University Press, 2012.

Alte publicaţii / Other publications

 • R., Bocu, Criminalitatea informatică – o abordare sociologică, Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Drept şi Sociologie (lucrare de licenţă în Sociologie / BSc Thesis in Sociology), 2007.
 • R., Bocu, Data mining spaţial – o nouă perspectivă cu privire la procesarea bazelor de date mari, Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Matematica si Informatica (lucrare de dizertaţie în domeniul Informatică / MSc Thesis in Computer Science), 2006.