Contracte de cercetare / Research grants

Interactome Networks for Cancer Study / Contract de cercetare individual, în valoare de 103000 dolari americani. Insitituţia finanţatoare este Guvernul Irlandei, iar numărul de identificare al contractului de cercetare este RS/2007/166. Perioada desfăşurării este octombrie 2007-septembrie 2010. Contractul de cercetare s-a finalizat cu succes, prin susţinerea tezei de doctorat în septembrie 2010. De asemenea, toate articolele publicate în intervalul 2007-2010 sunt rezultate directe ale activităţii de cercetare pe care acest contract a făcut-o posibilă.

Interactome Networks for Cancer Study / This is an individual research grant with a value of 103,000 American dollars. The funding body is the Government of Ireland, and the identification number of this research grant is RS/2007/166. The related scientific activity has been conducted between October 2007-September 2010, and finalized successfully through the defense of my PhD Thesis, which is titled „Efficient Algorithms for Interactome Networks”, in September 2010. Moreover, all the published papers between 2007-2010 represent direct outcomes of the research activity that this research contract made possible.