Didactic

Activitatea mea didactică este legată de următoarele cursuri: Programare Orientată pe Obiecte (Java şi C++), Inginerie Software, Reţele de calculatoare, Algoritmică, Programarea dispozitivelor mobile, Cloud si Grid Computing, Tehnici avansate de programare (C#), Editare in limbaje specializate (Programul de studiu: Comunicare şi Relaţii Publice).

I teach the following modules: Object Oriented Programming in the context of Java and C++, Software Systems Engineering, Computer Networks, Algorithmics, Mobile Devices Programming, Advanced Multimedia Content Creation (Study Programme: Communication and Public Relations), Advanced Programming Techniques in C#, Cloud and Grid Computing.